Spotkanie miało roboczy charakter, a dotyczyło przede wszystkim projektu zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przekazane przez MEN do konsultacji społecznych. Projekt przewiduje min. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli, tzw. godzin karcianych, oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. MEN zaproponowało również zapisy dotyczące planowania i wypłacania gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano honorowy tytuł profesora oświaty.

 

Pan Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” wskazał na problemy nurtujące środowisko oświatowe min. na pośpiech samorządów w działaniach likwidacyjnych szkół, jeszcze przed wejściem nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 7 stycznia 2016 r.

Pani Minister Anna Zalewska przedstawiła min. projektowane zmiany służące uszczelnieniu systemu finansowania oświaty w obszarze np. nauczania domowego czy kształcenia dorosłych w placówkach niepublicznych.

Kolejne spotkanie konsultacyjne MEN ze związkami zawodowymi zaplanowane zostało na 21 stycznia 2016 r.