Jak co roku, miło nam zaprosić nauczycieli – członków związku do udziału w kolejnej edycji polsko-niemieckiego projektu „Letnia akademia w Nowej Kaletce” współfinasowanego przez Fundację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz niemiecki związek nauczycieli GEW. Projekt ma formę niespełna dwutygodniowego seminarium, w którym biorą udział nauczyciele z Polski i Niemiec.

Jest on skierowany do nauczycieli związkowców (Solidarność i GEW), którzy zamierzają nawiązać kontakty z koleżankami i kolegami z naszych krajów, nawiązać współpracę szkolną, poszerzyć wiedzę na temat sytuacji społeczno-politycznej, sytuacji oświaty i kształcie systemów szkolnych w Polsce i Niemczech. Program przewiduje udział w konwersatoriach języka (niemiecki dla polskich związkowców, polski dla niemieckich uczestników). Wspólna nauka sprawdza się także, jako płaszczyzna do lepszego porozumiewania się. W godzinach popołudniowych odbywają się dyskusje, wykłady na tematy pedagogiczne i społeczno-polityczne. Uczestnicy projektu prezentują także dorobek kulturowy swojego kraju przez prezentację np. literatury, realizowanych w szkołach projektów i przedsięwzięć. W ramach doskonalenia sprawności językowych organizowane są liczne konkursy i program krajoznawczo-turystyczny.
Termin 21.07.2016 r. do 03.082016 r.
Miejsce Nowa Kaletka k. Olsztyna Ośrodek „Kłobuk”
Zakwaterowanie pokoje dwu i trzy osobowe oraz domki
Koszt 550 zł
Kontakt Ewa Roszyk tel. kom. 519 053 151
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2016 r (termin ostateczny) na załączonym formularzu wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 150 zł na podane niżej konto. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 15 czerwca 2016 r. po uzyskaniu zwrotnej informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i wcześniejszą rezerwację noclegów, prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji związanych z udziałem w projekcie, bowiem ze względów organizacyjnych, wpisowego nie zwracamy. Zgłoszenia nadesłane po terminie, zostaną wpisane na listę rezerwową.
KK NSZZ “Solidarność”
Sekretariat Nauki i Oświaty
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
63 1240 2920 1111 0000 4499 9540
Z dopiskiem Letnia Akademia w Nowej Kaletce