Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i skierowało go do konsultacji społecznych.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

Wśród założeń Strategii znajduje się wdrożenie kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Czytaj więcej:Konsultacje potrwają do końca września 2016 r. Opinie i sugestie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną lub na stronie:

https://www.mr.gov.pl/

Załączniki:
Pobierz plik (projekt_SOR.pdf)projekt_SOR.pdf[ ]5206 kB