W auli Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26 – 27.06. 2014 r. obradowało WZD Regionu Wielkopolska. Obrady poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. Kanonika Tadeusza Magasa. Wśród zaproszonych gości, którzy kierowali do delegatów WZD życzenia owocnych obrad byli: wicewojewoda wielkopolska Przemysław Pacia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, sekretarz miasta Poznania Stanisław Tamm, Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Źółkowska a także przewodniczący sąsiednich regionów: Jan Mosiński (Wielkopolska Południowa) i Zdzisław Nowakowski (Konin).

 

Komisję Krajową reprezentował zastępca przewodniczącego Henryk Nakonieczny oraz Katarzyna Mackiewicz (Krajowa Komisja Wyborcza).

Po raz trzeci, przewodniczącym Wielkopolskiej Solidarności został wybrany Jarosław Lange, który był jedynym kandydatem.

W swoim wystąpieniu  zapowiedział, że priorytetem działań ZR w nowej kadencji będzie rozbudowa zaplecza eksperckiego, intensyfikacja szkoleń oraz działanie na rzecz zwiększenia aktywności członków Związku, szczególnie osób oddelegowanych do pełnienia funkcji związkowych.

Czytaj więcej na stronie: www.solidarnosc.poznan.pl

ZDJĘCIA