Komisję Krajową reprezentował zastępca przewodniczącego Henryk Nakonieczny oraz Katarzyna Mackiewicz (Krajowa Komisja Wyborcza).

Po raz trzeci, przewodniczącym Wielkopolskiej Solidarności został wybrany Jarosław Lange, który był jedynym kandydatem.

W swoim wystąpieniu  zapowiedział, że priorytetem działań ZR w nowej kadencji będzie rozbudowa zaplecza eksperckiego, intensyfikacja szkoleń oraz działanie na rzecz zwiększenia aktywności członków Związku, szczególnie osób oddelegowanych do pełnienia funkcji związkowych.

Czytaj więcej na stronie: www.solidarnosc.poznan.pl

ZDJĘCIA