Grupa nauczycieli i działaczy polskich z Białorusi przebywała w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, natomiast dzieci i młodzież w towarzystwie harcerzy Hufca ZHP Jarocin w Ośrodku Szkoleniowo - Żeglarskim Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu.
W dniu 6 lipca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 z gośćmi z Białorusi spotkała się Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W dniu następnym Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział we wspólnym biesiadowaniu przy ognisku w Kiekrzu. W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Ewa Roszyk Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Wielkopolska, Pan Marek Sikorski Przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz Dyrekcja Departamentu Edukacji i Nauki.
Czas spędzony w Wielkopolsce, zorganizowane spotkania z nauczycielami, warsztaty, wypoczynek, zwiedzanie najważniejszych zabytków historycznych z pewnością umożliwiły integrację i przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy na temat naszego regionu.