W dniach 03.07-09.07.2016r. przebywała w Wielkopolsce stuosobowa grupa nauczycieli, działaczy, dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej na Białorusi. Projekt, realizowany był jako kontynuacja przyjętego w zeszłym roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wieloletniego programu pod nazwą „Łączy nas Polska”.
Jego cel to wspieranie osób, które działają poza granicami naszego kraju na rzecz propagowania kultury, języka polskiego, dobrego imienia i polskich tradycji na terenie Białorusi. Polacy mieszkający na Białorusi mieli możliwość zwiedzania miejsc historycznych oraz atrakcji turystycznych, przede wszystkim Gniezna i Poznania. W ramach projektu odbyły się wykłady, prelekcje, spotkania i warsztaty.


Grupa nauczycieli i działaczy polskich z Białorusi przebywała w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, natomiast dzieci i młodzież w towarzystwie harcerzy Hufca ZHP Jarocin w Ośrodku Szkoleniowo - Żeglarskim Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu.
W dniu 6 lipca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 z gośćmi z Białorusi spotkała się Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W dniu następnym Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział we wspólnym biesiadowaniu przy ognisku w Kiekrzu. W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Ewa Roszyk Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Wielkopolska, Pan Marek Sikorski Przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz Dyrekcja Departamentu Edukacji i Nauki.
Czas spędzony w Wielkopolsce, zorganizowane spotkania z nauczycielami, warsztaty, wypoczynek, zwiedzanie najważniejszych zabytków historycznych z pewnością umożliwiły integrację i przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy na temat naszego regionu.