Zgłoszenia z Regionu Wielkopolska prosimy kierować na nasz adres e-mail naszej Sekcji.
Niezbędne dane:
- nazwa placówki i adres,
- imię i nazwisko dyrektora,
- opis sytuacji,
- czytelny podpis osoby zgłaszającej ( jest możliwość zachowania danych personalnych osoby zgłaszającej do wyłącznej wiadomości Związku, po zastrzeżeniu przez osobę zgłaszającą).
Wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją art. 42.2 KN będą przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty oraz MEN.
Po rozpatrzeniu, zgłoszeń przeprowadzone zostaną kontrole w placówkach.
Pozdrawiam
Ewa Roszyk
Przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność Region Wielkopolska