Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność"
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji godzin dodatkowych, prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których bez zgody nauczyciela są przydzielane nieodpłatne godziny, wynikające z realizacji zapisów art. 42.2 KN.
Prosimy również o sprawdzenie w statutach Waszych szkół odpowiednich zapisów (czy przyznane zajęcia nie wynikają z zapisów statutowych).


Zgłoszenia z Regionu Wielkopolska prosimy kierować na nasz adres e-mail naszej Sekcji.
Niezbędne dane:
- nazwa placówki i adres,
- imię i nazwisko dyrektora,
- opis sytuacji,
- czytelny podpis osoby zgłaszającej ( jest możliwość zachowania danych personalnych osoby zgłaszającej do wyłącznej wiadomości Związku, po zastrzeżeniu przez osobę zgłaszającą).
Wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją art. 42.2 KN będą przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty oraz MEN.
Po rozpatrzeniu, zgłoszeń przeprowadzone zostaną kontrole w placówkach.
Pozdrawiam
Ewa Roszyk
Przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność Region Wielkopolska