Zamiast hołdu i szacunku oddanego Uczestnikom Poznańskiego Powstania w Czerwcu 1956 roku, z których kilkudziesięciu straciło życie, setki zostało rannych, niezliczonym złamane zostały kariery zawodowe, mieliśmy gwizdy i okrzyki podczas wykonania Hymnu Narodowego. Gwizdy i okrzyki towarzyszyły wystąpieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wicepremiera Rządu. A wszystko działo się w obecności gościa szczególnego – Prezydenta Węgier. Uroczystość tak ważna dla Poznania, Wielkopolski i kraju przerodziła się w manifestację polityczną.

Brak reakcji na takie zachowanie gospodarza uroczystości - prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka zasługuje na potępienie.
Wydarzenia te rodzą w sercach Poznaniaków i Wielkopolan, a w szczególny sposób w sercach żyjących uczestników Poznańskiego Czerwca 56 oraz członków NSZZ „Solidarność” poczucie goryczy, wstydu i gniewu.

NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska mocą decyzji Delegatów Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że uczestnictwo Związku w Komitecie Obchodów Poznańskiego Czerwca 56, będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie decyzje dotyczące organizacji obchodów będą podejmowane przez Komitet Obchodów Poznańskiego Czerwca 56, a nie jak w tym roku przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Jednocześnie Delegaci WZD RW postanawiają, że powyższą decyzje otrzymają:
- Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman;
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak;
- Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak;
- członkowie Komitetu Obchodów Poznańskiego Czerwca ‘56.
- Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Kuria Metropolitalna w Poznaniu
- media ogólnopolskie i lokalne