Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła istotnie sytuacji zwalnianych nauczycieli na rynku pracy. Pomoc okazała się mało skuteczna - wynika z kontroli NIK.

Czytaj więcej: http://www.money.pl