Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury przyznawania nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 została przyjęta w Kuratorium Oświaty w Poznaniu następująca procedura- załącznik 1.

***

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na cykl spotkań, których celem jest przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018. Adresatem spotkań są dyrektorzy szkół, którzy na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 1 września 2017 roku staną się dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych i branżowych szkół I stopnia
W wyjątkowych przypadkach dyrektor może upoważnić do udziału w spotkaniu wicedyrektora lub innego nauczyciela.
Konferencje dla nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2017/2018 będą realizować nową podstawę programową, zostaną zorganizowane w kwietniu i maju 2017 r.

Harmonogram spotkań- załącznik 2.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacz1.pdf)zalacz1.pdf[ ]224 kB
Pobierz plik (zalacz2.pdf)zalacz2.pdf[ ]409 kB