Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
 
W imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję za tak liczny udział w pikiecie, która miała miejsce dnia 14 października 2015 r. przed  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pełną mobilizację. Dziękuję osobom, które dopilnowały spraw organizacyjnych, również tym, którzy pilnowali bezpieczeństwa uczestników pikiety. Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos i którzy profesjonalnie przygotowali swoje wystąpienia i hasła.
Pikieta, w której uczestniczyliśmy, miała charakter wyjątkowy. Byliśmy zgodni, zespoleni, mówiliśmy jednym głosem razem z kolegami z ZNP, skandując wspólne postulaty środowiska oświatowego.
Jeszcze raz składam podziękowania i wyrazy szacunku.
 
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
 Ryszard Proksa

 

ZDJĘCIA