Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zwróciła się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Członkowie Rady wystąpili z prośbą do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” o pilne podjęcie, w ramach Rady Dialogu Społecznego, tematu płac w oświacie. W związku z rozpowszechnianiem przez jedną z central związkowych kłamliwych informacji Rada wystosowała list otwarty do członków NSZZ „S”.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

 Zawarte w tej ustawie niektóre zmiany dotyczące Karty Nauczyciela są niekorzystne i w ocenie NSZZ „Solidarność” skutkują obniżeniem statusu pracowników pedagogicznych w Polsce. Szczególnie szkodliwe są przepisy dotyczące:

- wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli;
- nowej procedury przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia;
- oceny pracy nauczyciela;
- kontrowersyjnego mechanizmu przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;
- obniżenia wysokości środków przeznaczanych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania negatywnie opiniowała proponowane zmiany i w piśmie do Prezydenta RP stwierdza, że te niezwykle ważne dla oświaty tematy powinny być przedmiotem konstruktywnego dialogu. Rada zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy o patronowanie temu dialogowi.
Rada KSOiW zwróciła się także do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z prośbą o pilne podjęcie, w ramach Rady Dialogu Społecznego, tematu płac w oświacie. Rządowa propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (w ujęciu średniorocznym 3,75 % ) nie uwzględnia systemowych rozwiązań proponowanych przez NSZZ „Solidarność” i nie jest do przyjęcia przez pracowników oświaty.
Rada KSOiW w liście otwartym do członków NSZZ „Solidarność” dementuje rozsiewane przez inną centralę związkową zrzeszającą nauczycieli kłamstwa na temat rzekomych likwidacji niektórych uprawnień nauczycieli zapisanych w Karcie Nauczyciela. W liście członkowie Rady przypominają, że Ustawa – Karta Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „S” z ówczesnymi władzami w latach 1980-81 i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego nasz Związek broni od 35 lat.
Krajowa Sekcja Oswiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:
Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.
Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono ( w tej samej szkole).
Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę a nie na umowy cywilno- prawne.
Podkreślamy, że nadal obowiązuje:
- urlop zdrowotny dla nauczycieli,
- wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,
- nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.
Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.
Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz podejmuje działania w celu wyeliminowania tych niekorzystnych propozycji zapisów.
Rada KSOiW powołała Komisję Wyborczą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w składzie: Jerzy Ewertowski, Jolanta Kornel, Lesław Ordon, Zbigniew Świerczek. Do zadań Komisji będzie należała koordynacja w przeprowadzeniu wyborów w KSOiW na nową kadencję Związku 2018-2022.
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
Wojciech Jaranowski
Tel. 603 090 888
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.