Dnia 21.stycznia w Licheńskim Sanktuarium zgromadzili się nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty z regionu toruńsko– włocławskiego i wielkopolskiego by wspólną Eucharystią rozpocząć swoje doroczne opłatkowe spotkanie. Mszę Świętą odprawioną w bazylice o godzinie 12.00 koncelebrował diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców ks. dr Andrzej Tomalak.

Po Mszy Świętej udano się do Domu Pielgrzyma „Arka” gdzie wspólnym śpiewem kolędy „ Bóg się rodzi” przypominającej w swej treści tak niedawno obchodzone święta Narodzenia Pańskiego rozpoczęto wspólny opłatek. Był to czas refleksyjny dający możliwość zatrzymania się w pędzie codziennego zabiegania i zastanowienia się nad cudem betlejemskiej nocy.
Wśród wielu wypowiadanych przez gości życzeń usłyszeć można było troskę o polską szkołę, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, o poszanowanie wartości i tradycji, o zgodę i jedność w środowiskach pracy.
Rok temu w Licheniu podczas podobnego spotkania ukonstytuował się społeczny komitet budowy pomnika żołnierzy wyklętych, który w tym szczególnym dniu spotkał się i debatował nad realizacją zamierzonego celu.
Organizatorami spotkania byli: Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Sekcje Regionalne Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego i Regionu Wielkopolska.
Danuta Szmajda

ZDJĘCIA