„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,

jaki można dać dziecku jest wykształcenie".

                   Arystoteles

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszystkie osoby zawodowo związane z edukacją.

Życzę Państwu marzeń, które się urzeczywistnią, ciekawych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości,

aby praca na rzecz kolejnych pokoleń zrodziła szlachetne owoce,

a Państwa trud był doceniany i godziwie wynagradzany.

Niech każdego dnia nie opuszcza Państwa optymizm i uśmiech oraz pomyślność w życiu osobistym.

 

Izabela Lorenz-Sikorska