Członkowie Komisji Rewizyjnej Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Wielkopolska

 

1. Mikołajczyk Mariola     Jastrowie

2. Nikowska Lidia             Poznań

3. Piosik Magdalena          Poznań