Minister Anna Zalewska była gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które obradowało w dniach 3-4.06.2016 r. we Wrocławiu. Dzień wcześniej odbyła się ogólnopolska konferencja „Standardy pracy nauczyciela” zorganizowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk pod patronatem Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji.
W swoim wystąpieniu w dniu 3 czerwca br. minister Anna Zalewska odniosła się do postulatu delegatów WZD o konieczności doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. godzin karcianych i oświadczyła, że obecnie nie ma podstaw prawnych do tego, aby nauczyciele prowadzili nieodpłatne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, a wszystkie przypadki nadużyć w tym zakresie powinny być zaskarżane do wojewodów.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu Erasmus+ Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych  organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2016r. bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - kandydatów na mentorów pt. "Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych".
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej zaproszenia na warsztaty oraz do udziału w pilotażu modelu mentoringu w szkołach, którego szczegóły przesyłamy w załączeniu.
Z poważaniem.
Maria Karkowska - Manager Projektu

Załączniki:
Pobierz plik (2556_MENTORING zaproszenie(1).pdf)2556_MENTORING zaproszenie(1).pdf[ ]128 kB

Podkategorie