Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Zasady udzielania stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego zostały ustanowione Uchwałą nr XVIII/490/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Deklaracja Min. Zalewskiej: jutro oficjalnie zostanie przedstawiona propozycja podwyżek oświacie.

Komisy Ekonomiczne to innowacyjny projekt edukacyjny, organizowany od 2008 roku przez Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.

CZYTAJ WIĘCEJ- Link

Koleżanki i Koledzy
Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli – członków związku do udziału w kolejnej edycji polsko-niemieckiego projektu „Letnia akademia w Nowej Kaletce” współfinasowanego przez Organizację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz niemiecki związek nauczycieli GEW. Projekt ma formę prawie dwutygodniowego seminarium, w którym biorą udział nauczyciele z Polski i Niemiec.

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury przyznawania nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 została przyjęta w Kuratorium Oświaty w Poznaniu następująca procedura- załącznik 1.

***

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na cykl spotkań, których celem jest przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018. Adresatem spotkań są dyrektorzy szkół, którzy na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 1 września 2017 roku staną się dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych i branżowych szkół I stopnia
W wyjątkowych przypadkach dyrektor może upoważnić do udziału w spotkaniu wicedyrektora lub innego nauczyciela.
Konferencje dla nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2017/2018 będą realizować nową podstawę programową, zostaną zorganizowane w kwietniu i maju 2017 r.

Harmonogram spotkań- załącznik 2.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacz1.pdf)zalacz1.pdf[ ]224 kB
Pobierz plik (zalacz2.pdf)zalacz2.pdf[ ]409 kB