Spotkanie miało roboczy charakter, a dotyczyło przede wszystkim projektu zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przekazane przez MEN do konsultacji społecznych. Projekt przewiduje min. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli, tzw. godzin karcianych, oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. MEN zaproponowało również zapisy dotyczące planowania i wypłacania gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano honorowy tytuł profesora oświaty.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność"
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji godzin dodatkowych, prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których bez zgody nauczyciela są przydzielane nieodpłatne godziny, wynikające z realizacji zapisów art. 42.2 KN.
Prosimy również o sprawdzenie w statutach Waszych szkół odpowiednich zapisów (czy przyznane zajęcia nie wynikają z zapisów statutowych).

W dniach 03.07-09.07.2016r. przebywała w Wielkopolsce stuosobowa grupa nauczycieli, działaczy, dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej na Białorusi. Projekt, realizowany był jako kontynuacja przyjętego w zeszłym roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wieloletniego programu pod nazwą „Łączy nas Polska”.
Jego cel to wspieranie osób, które działają poza granicami naszego kraju na rzecz propagowania kultury, języka polskiego, dobrego imienia i polskich tradycji na terenie Białorusi. Polacy mieszkający na Białorusi mieli możliwość zwiedzania miejsc historycznych oraz atrakcji turystycznych, przede wszystkim Gniezna i Poznania. W ramach projektu odbyły się wykłady, prelekcje, spotkania i warsztaty.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i skierowało go do konsultacji społecznych.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

Wśród założeń Strategii znajduje się wdrożenie kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Czytaj więcej:Konsultacje potrwają do końca września 2016 r. Opinie i sugestie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną lub na stronie:

https://www.mr.gov.pl/

Załączniki:
Pobierz plik (projekt_SOR.pdf)projekt_SOR.pdf[ ]5206 kB

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 organizowana jest konferencja nt.
"Jak zachować głos?  Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu u nauczycieli".
Konferencja odbędzie się w dniu 06 czerwca 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji, proszę o przesłanie potwierdzenia
obecności do dnia 02.06.2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z poważaniem,
Jakub Kałek
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61-859-90-43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Minister edukacji Anna Zalewska będzie gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. W ramach  Dialogu Społecznego powstanie specjalny zespół ds. edukacji. MEN oświadcza, że nie ma podstaw prawnych, aby zmuszać nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

 

Komunikat w załączniku.