Jak co roku, miło nam zaprosić nauczycieli – członków związku do udziału w kolejnej edycji polsko-niemieckiego projektu „Letnia akademia w Nowej Kaletce” współfinasowanego przez Fundację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz niemiecki związek nauczycieli GEW. Projekt ma formę niespełna dwutygodniowego seminarium, w którym biorą udział nauczyciele z Polski i Niemiec.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. Wprowadzają obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

Więcej na stronie:

W parlamencie dobiegają końca prace nad tzw. podatkiem bankowym. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych została przyjęta przez Senat 31 grudnia.

W niedzielę, na hali widowiskowo-sportowej w Lubaszu, odbył się koncert podsumowujący dwa projekty: “PZU - kultura nasza natura!” oraz “Strefy Wyobraźni” realizowanej w ramach OKG Równać Szansę 2014 operatorem którego jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Niezwykłe widowisko powstało pod patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych, które oba projekty prowadziło przy współorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
 
W imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję za tak liczny udział w pikiecie, która miała miejsce dnia 14 października 2015 r. przed  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pełną mobilizację. Dziękuję osobom, które dopilnowały spraw organizacyjnych, również tym, którzy pilnowali bezpieczeństwa uczestników pikiety. Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos i którzy profesjonalnie przygotowali swoje wystąpienia i hasła.
Pikieta, w której uczestniczyliśmy, miała charakter wyjątkowy. Byliśmy zgodni, zespoleni, mówiliśmy jednym głosem razem z kolegami z ZNP, skandując wspólne postulaty środowiska oświatowego.
Jeszcze raz składam podziękowania i wyrazy szacunku.
 
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
 Ryszard Proksa

 

ZDJĘCIA